Renesansa uma

Mednarodni projekt za analizo in razvoj uspešnosti

v podjetjih in ustanovah s pomočjo inovativnega sistema IMDE

 

(www.imde.net)

 

Odkrivanje in razvijanje potencialov uspešnosti


Kot poslovni partner Syntegre/IMDE iz Švice izvajamo analizo in razvoj potencialov z orodjem PEP v managementu, pri prodaji in odnosih med sodelavci. Uporaba je namenjena posameznikom in skupinam oziroma vsem zaposlenim. Celovit sistem razvoja temelji na NLP master modelu.
V nasprotju s programi in vprašalniki, ki so enostavno prenešeni na PC, razpolaga PEP z inteligentno testno logistiko. Orodje služi predvsem nadaljnjemu razvoju kulture v podjetju, transformaciji mišljenja in vedenja ter ustvarjanju pozitivne klime. Z vključenimi moduli za razvoj imajo managerji možnost, da hitreje dosežejo tisto, kar si želijo, v razvoju kariere ali na osebnem področju.
 


Kaj vsebuje


Vključuje celovit razvoj organizacijske klime, kulture podjetja, iniciativnosti, motivacije, komunikacije, vzdržljivosti v zahtevnih situacijah, vodenja, delegiranja, načrtovanje dela/organiziranost, odločitve in tveganja, kakovost dela, notranje komuniciranje, razvoj kariere, strateško razmišljanje za prihodnost itd. Inovativni ekspertni sistem zajema v celotnem projektu vse človeške dejavnike, pomembne za razvoj in uspešnost podjetja. Preveden je v 7 jezikov, uporablja se v več evropskih in izvenevropskih deželah.
 


Koristi


Podjetju omogoča vsestranske primerjave/ugotovitve, kaj vpliva na kaj, kje so ovire in kateri so neposredni vzroki zanje ter prikaz potenciala ljudi za področje, kjer delujejo (vodenje, trženje, ostala področja).
Bistvo projekta je pomagati managerjem pri njihovem razvoju podjetja s podrobnimi usmeritvami. Celoten program ima vgrajeno strokovno gradivo, ki ga koristijo posamezniki in skupine za lasten trening. Gradivo služi za delo v delavnicah in za samoučenje v učečih se organizacijah.
Rezultati orodja imajo visoko zanesljivost (r= 0,89) in nudijo celovit vpogled in primerjavo z evropskimi managerji, komercialisti, zaposlenimi itd.
 


Posameznikom nudimo


– osebno analizo potencialov
– obširno individualno gradivo za samorazvoj z orodjem PEP
– interpretacijo rezultatov
– svetovanje za kariero in nadaljnji razvoj uspešnosti ter osebnostne rasti
– praktični trening in coaching za razvoj potencialov uspešnosti.
Posebna priložnost za posameznike, ki žele razviti svoje veščine in naravnanost na področju vodenja, komunikacije, ustvarjalnosti ter inovativnosti, uravnavanje vsakdanjega stresa, doseganje večje notranje stabilnosti itd.

 

 

 

 

nazaj


Izobraževanje

Svetovanje

Coaching

 
 
Založništvo


Inštitut za

preventivno

medicino


Pišite nam