Renesansa uma

Delavnice po ciljnih skupinah

 


VODENJE (Vodje/managerji visoki, srednji, nižji nivo)


• Odkrivanje in razvijanje potencialov uspešnosti
• Kultura vodenja in razvoj notranjih veščin
• Razvijanje čustvene inteligentnosti
• Razvijanje notranje motivacije
• Razvijanje kompetenc/vedenjskih ciljev za doseganje rezultatov
• Medosebna komunikacija, sprememba perspektive in sodelovanje
• Razvoj strategije samoodgovornosti
• Odnos in vedenje do strank
• Razvijanje osebne ustvarjalnosti
• Uravnavanje in doživljanje časa
• Obvladovanje in uravnavanje stresa
• Samopodoba in razvoj samozavesti
• Vodenje in učinkovitost sestankov
• Kratki informativni sestanki
• Metoda in proces pogovora po telefonu za specifična področja dela
• Projektno vodenje z orodjem PEP za analizo projektnega tima
• Razvoj potencialov za osebno in poslovno odličnost
• Razumevanje vloge vodilnih/pridobitve pri odločitvah
• Ciljno vodenje (preverjanje in uresničevanje dosežkov s pomočjo orodja)
• Od vizije do dejanj – kaj je naše poslanstvo
• Ali podjetje živi z vrednotami, ki so usklajene z vizijo/poslanstvom
• Team coaching – skupno do uspeha
• Reševanje problemov – zmagam/zmagaš in ustvarjanje sinergije
• Pogovor managerja s sodelavcem – orodje
• Coaching za vodenje ter individualni coaching
• Coaching za življenje
• Sprejemanje in izbor novih kadrov (inovativno orodje za 8-min. intervju)
• Nastopanje v javnosti za managerje in vodilne

 

 

PRODAJA


• Komunikacija za svetovalce prodaje
• Coaching za svetovalce prodaje
• Obvladovanje in uravnavanje stresa
• Razumevanje vloge svetovalca prodaje z orodjem PEP
 


SODELAVCI


• Medosebna komunikacija in sodelovanje
• Reševanje konfliktov
• Samopodoba in samozavest
• Obvladovanje in uravnavanje stresa
• Reševanje problemov s sinergijo
 


PROIZVODNJA


• Trening za večjo učinkovitost in kakovost v proizvodnji za vodje in zaposlene

 

 

Za posameznike izvajamo coaching, svetovanje in psihoterapijo, za skupine pa delo v obliki manjših ali večjih seminarjev ter delavnic. S programi se prilagajamo potrebam posameznika, podjetja ali ustanove.

 

 

nazaj


Izobraževanje

Svetovanje

Coaching

 
 
Založništvo


Inštitut za

preventivno

medicino


Pišite nam