Renesansa uma

O podjetju

 

Alpha Center d.o.o., Ljubljana
Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: 01/ 256 55 62
e-mail: info@alphacenter.si

 

Transakcijski račun: 03160-1000006923

Identifikacijska številka: SI71915257

Matična številka: 5499020

Okrožno sodišče v Ljubljani, vl. št.: 1/12657/00

Osnovni kapital: 6,100.000,00 SIT

 

Kje smo

 

 Izobraževanje

Svetovanje

Coaching

 
 
Založništvo


Inštitut za

preventivno

medicino


Pišite nam