Renesansa uma

Curriculum vitae

 

Dr. Marija Hafner

 

 

Po končanem študiju psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani specializirala klinično in osebnostno psihologijo ter doktorirala na Filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo s področja obvladovanja stresa. Poleg teoretičnih znanj ima dolgoletne praktične izkušnje na področju osebnega svetovanja, psihoterapije, coachinga, individualnih in skupinskih treningov za razvoj osebnih potencialov v managementu in zasebnem življenju.  Pri svojem delu je usmerjena predvsem na spoznavanje in razvijanje notranjih potencialov,  pomembnih za kariero ter osebno in poslovno uspešnost.

Spremlja sodobna znanstvena in aplikativna znanja v svetu in se je strokovno izpopolnjevala v ZDA in Evropi.

1987 je v okviru mednarodnega programa Council of International Program v ZDA za izmenjavo strokovnjakov delala 4 mesece v neprofitnih organizacijah v San Franciscu, z namenom spoznavanja drugačne kulture.

 

1994 in 1995  na Univerzi Santa Cruz, USA udeležila treninga, vsako leto dva meseca v mednarodnem centru za trenerje iz področja osebnega razvoja v managementu z uporabo metod neurolingvističnega programiranja in pridobila Practitioner in Master Practitioner Certificate za trening in coaching  v managementu in organizaciji.

 

Od 1994 sodeluje kot aktivni partner s skupino strokovnjakov IMDE (Insyst Master Data Establishment) iz Švice v mednarodnem projektu “Inovativni ekspertni sistem za odkrivanje in razvoj potencialov uspešnosti” v podjetjih in ustanovah. Pridobila kvalifikacijo za uporabo sistema za razvijanje potencialov. Sistem temelji na inteligentni testni logistiki, novih dosežkih v znanosti in se uspešno uporablja v podjetjih, ki želijo z razvijanjem potencialov ljudi, načrtno in sistematično izboljševati kakovost, razvijati kulturo in dosegati odličnost.

2001 Avstrijski trening center NLP na Dunaju za svetovanje podjetjem pridobila certifikat za osebni razvoj v managementu in vodenju.

  

Dr. Marija Hafner je direktorica Alpha centra d.o.o., Ljubljana od 1991. Vodi seminarje, delavnice, izvaja osebno in organizacijsko svetovanje ter coaching v več slovenskih podjetjih, ustanovah in vladnih organizacijah. Je članica združenja za slovensko kakovost in aktivno sodeluje na letnih konferencah.

 

V Inštitutu za preventivno medicino v Ljubljani, nudi managerjem in ostalim zaposlenim v podjetju individualno analizo potencialov uspeha, svetovanje in coaching v razvoju osebnega profila kariere. Sodeluje s podjetji pri vprašanjih sprejemanja v službo in svetuje pri razvrstitvi zaposlenih v smislu “pravi ljudje na pravo mesto” v zadovoljstvo posameznika in podjetja.

V sodelovanju s priznanimi tujimi strokovnjaki pripravi za potrebe vodilnih managerjev aktualne praktične skupinske ter individualne treninge. Pri svojem delu zagotavlja popolno diskretnost.

 

Projekti in programi izvedeni v nekaterih podjetjih s strani Alpha centra: 

KRKA Novo mesto

Renault - Revoz, Novo mesto

Lek Ljubljana

Danfoss Compressors Črnomelj

Bolnica Celje

Živila Kranj

Merkur

IGM Stavbar Maribor

Iskra Stikala

Iskratel

Helios Količevo

Litostroj IE Ljubljana

Rotomatika Idrija

Obrtna zbornica Škofja Loka

Obrtna zbornica Sevnica

Občina Črnomelj

Državni zbor RS, strokovne službe

Državni svet RS

Kovinoplastika Lož

Adriatik Koper

Itd.

 

 

nazaj


Izobraževanje

Svetovanje

Coaching

 
 
Založništvo


Inštitut za

preventivno

medicino


Pišite nam